Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Vintage Point zolang de factuur waarop ze vermeld staan niet volledig betaald is. De koper is verplicht om de niet of gedeeltelijk betaalde goederen terug te geven op ons eerste verzoek, en machtigd ons, of diegene die wij daartoe aanstellen, nu reeds en vooral dan de ruimte te betreden waar de goederen zijn opgestapeld of gestockeerd en deze goederen terug mee te nemen.

2. De koper verbind zich met het plaatsen van een bestelling automatisch tot het voldoen van de factuur waarop de goederen uit deze bestelling vermeld zijn. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

3. In geval van discussie zijn enkel de rechtbanken in het arrondissement Antwerpen bevoegd de geschillen op te lossen. Alle betwistingen zullen volgens Belgisch recht beslecht worden.

4. Het opgeven van een bestelling op gelijk welke wijze is het aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk door de koper aan Vintage Point per afzonderlijk schrijven kenbaar gemaakt word, geacht dat de kopers geheel akkoord zijn met onze verkoopsvoorwaarden met terzijdestelling van hun eigen inkoopsvoorwaarden.

5. Opgegeven prijzen op de website zijn slechts richtprijzen, verandering van prijzen is altijd mogelijk (bv. door prijsverhogingen van leveranciers, enz.) Vintage Point is in geen geval verantwoordelijk moesten er toch typfouten of andere fouten vermeld staan.

6. Offertes zijn niet bindend en zijn alleen ter indicatie gegeven.

7. Opgegeven prijzen gelden inclusief verpakkingskosten, exclusief vervoers- of transportkosten, tenzij afspraken anders gemaakt, schriftelijk bevestigd worden.

8. Beschadigingen en/of gebreken door de fout van vervoerders en/of transportbedrijven kunnen hoe dan ook nooit op Vintage Point verhaald worden. Zij dienen binnen de 24 uur na ontvangst aan de vervoerders en/of het transportbedrijf gemeld te worden.

9. Garantie op onderdelen naar pasvorm, levensduur en/of kwaliteit worden door Vintage Point nooit gegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen of, tenzij zij door onze leveranciers worden gegeven. In dit laatste geval gelden de regels van onze leveranciers als de onze. Op 2de hands onderdelen geld geen enkele vorm van garantie daar de staat van deze goederen door onze koper gekend en goedgekeurd zijn bij aankoop van het goed.

10. Garantie op productiefouten kan hoogstens leiden tot het vervangen van de gebrekkige onderdelen en dit echter maar zover wij dit kunnen verhalen op onze leveranciers in kwestie. Vervangingswerkuren of enige andere eis van onze klant zal nooit betaald worden, tenzij we dit kunnen verhalen op onze leveranciers.

11. Facturen van Vintage Point zijn steeds contant betaalbaar. Alle facturen dienen betaald te zijn aan Vintage Point alvorens de goederen ,vermeld op deze factuur, verzonden of afgehaald worden. Tenzij afspraken, anders gemaakt, schriftelijk bevestigd worden.

12. Beschadigingen en/of manco's dienen binnen de 48 uur na ontvangst gemeld te worden.

13. Retourzendingen, in originele verpakking, kan enkel binnen de 7 dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopsbewijs. Op speciaal bestelde goederen, die niet in het standaard assortiment van onze leveranciers zitten, wordt een retourkost van 10% in rekening gebracht.

14. Retourzendingen worden enkel aanvaard als ze franco zijn en met het kopie van het aankoopsbewijs ingesloten. Non Franco retourzendingen zullen ten alle tijde worden geweigerd.


 

Image 01

Nieuwe Onderdelen

Elk onderdeel is leverbaar. Dit in zowel reproductie alsook origineel volkswagen.

Image 02

Gebruikte Onderdelen

Op zoek naar originele volkswagen onderdelen? Ik help u met plezier verder in uw zoektocht.

Image 03

Manuals

Handboeken, magazine's, Technische vraagbaken, etc.


Image 04

Gereedschappen

Specifieke tools om aan uw volkswagen te werken zijn uiteraard ook vekrijgbaar bij Vintage Point.

Image 05

Partners

Ontdek hier de leveranciers en partners waar Vintage Point mee samen werkt.